Ružové víno Zweigeltrebe rosé od výrobcu Víno Levice

K znovuzrodeniu vinárstva Levice dochádza v roku 2001, keď spoločnosť Víno Levice s.r.o. získala vo verejnej dražbe objekty vinárskych závodov, prevádzkáreň Levice (vybudovaný v roku 1960) od správcu konkurznej podstaty. Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto spoločnosť investuje veľkú časť finančných prostriedkov do vlastných vinohradov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Od roku 2010 Víno Levice s.r.o. obhospodarovala viac ako 44 ha vinohradov v katastrálnych územiach Malé Kozmálovce a Nový Tekov vo vekovej skladbe od 6 do 30 rokov a odrodách ako napr. Pálava, Rizling rýnsky či Rulandské šedé.

V roku 2012 získala spoločnosť do dlhodobého prenájmu vinohrady o rozlohe 35 ha v katastrálnom území Ludanice, a zakúpením 18 ha vinohradu v Devičanoch začiatkom roku 2015 spoločnosť navýšila plochu svojich vlastných vinohradov na súčasných 78 ha.

Víno Levice naďalej pokračuje v obnove vinohradov a pestovaní žiadaných slovenských odrôd novodobými ekologickými postupmi pre ochranu životného prostredia.

Logom vín značky Víno Levice sa stal kalich, symbolizujúci oslavu života a víťazstva. Kalich možno práve preto, že z neho pije pri rituáloch vždy viacero ľudí, je považovaný za symbol zjednotenia, spojenia ľudí a za symbol priateľstva a družnosti.